INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Vážení strávníci,
Je nám velice líto, že došlo k politováníhodné události související s výskytem norovirů .
Všichni zaměstnanci školní jídelny jsou proškoleni v zásadách správné výrobní a hygienické praxe a plní principy prevence vzniku a šíření infekčních nemocí ve školní jídelně. Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými se ŠJ řídí, Vás žádáme o následující:
– do jídelny je zákaz vstupu infekčně nemocným osobám
– do školní jídelny je možný vstup pouze pro strávníky s ochranou dýchacích cest
– řiďte se výdejní dobou pro jednotlivé skupiny strávníků
– před vstupem do jídelny si umyjte a vydezinfikujte ruce
– dodržujte rozestupy
– oběd konzumujte u stolu svých spolužáků (homogenita tříd)
– strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
– strávníci své připomínky sdělují hlavnímu kuchaři nebo pracovníku dohledu jídelny
– úraz ve školní jídelně hlásí strávníci neprodleně, tentýž den zaměstnanci vykonávajícímu v jídelně dohled nebo řediteli školní jídelny
– strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel, které si mohou na našich internetových stránkách, přeobjednat či odhlásit dva dny předem
– pouze z důvodu nemoci je možné odhlásit oběd emailem či telefonem den dopředu, a to do 13:30 hod. V den nemoci je možnost vyzvednutí oběda za dotovanou cenu, další dny je cena 80,- Kč

Kolektiv ŠJ Dukelská
V Benešově dne: 30.8.2021

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.