GDPR

Formuláře se souhlasem zpracování osobních dat dle GDPR:

Souhlas ve formátu PDF
Souhlas ve formátu RTF (lze upravovat v MS Word, LibreOffice, OpenOffice a další)

Ochrana osobních dat

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Petr Štětka
Kontaktní údaje na pověřence : poverenec@benesov-city.cz    telefon: + 420 731 609 403

Dozorový úřad:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk.Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz