Provozní řád

Provozní řád Školní jídelny Benešov, Dukelská 1818, Benešov

IČO    49828851

Provozní řád Školní jídelny vyplývá z:

 • zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon § 119
 • vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb.o škol.stravování
 • vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb , kterou se stanoví hygienické požadavky  na prostory a provoz …
 • vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny…

Organizace provozu Školní jídelny:

Strávník je povinnen vyplnit přihlášku do ŠJ, zakoupit si magneticjý čip pro evidenci plateb a odběru obědů, při poničení nebo ztrátě čipu je nutno zakoupit nový. Po zakoupení čipu se stává majetkem strávníka a není zpět vykupován.
Dále je povinnen v případě přestupu na jinou školu a ukončení stravování nahlásit toto v kanceláři ŠJ.

Platby obědů se provádí měsíc předem srážkou ze sporožira popř. z účtů ostatních bank při zřízení inkasa. V případě neuhrazení obědů srážkou nebo inkasem nutno
složit  na účet ČS č. 320 372 399/0800  nebo zaplatit v hotovosti v kanceláři ŠJ.

Odhlášky obědů se provádí dva dny předem do 14:00 hodin přes osobní účet strávníka / internetem/ nebo přes odhlašovací terminál v budově ŠJ. V případě náhlé nemoci je možná pouze telefonická odhláška ráno do 8.00 na telefonu 317723354 nebo namluvit na záznamník, případně mailem na sjdukelska@seznam.cz Hromadné odhlášky nejdéle den předem.

První den nemoci je možno žákům oběd vyzvednout.

Výdej obědů:

11.15  –  11.40  hod. /cizí strávníci/
11.40  –  14. 00 hod. žáci a učitelé

 • Vynášení potravin , ovoce, nádobí ze Školní jídelny není povoleno.
 • V době  výdeje obědů je zajištěn dozor pracovnicí ŠJ, učitelé drží nad žáky dohled.
  Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně v souladu s hygien. a společenskými pravidly při stolování. Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ, hlavní kuchařce nebo účetní ŠJ.
 • Technické nebo hygienické závady strávník hlásí vedoucí ŠJ nebo hlavní
  kuchařce nebo dozor. pracovnici .
 • Úklid jídelny během oběda zajišťuje vždy jedna pověřená pracovnice na kterou se strávník může obrátit.
 • Úraz, nevolnost ve ŠJ hlásí strávník dohlížejícímu pedagogovi nebo v kanceláři ŠJ.
 • Jídelní lístek je vystaven na nástěnce ŠJ v  chodbě před jídelnou a družině.
 • Provozní řád je umístěn na nástěnce ŠJ, v kanceláři ŠJ a na www.sjdukelska.cz
 • Do prostor ŠJ má povolen vstup  strávník, který má v daný den zaplacen oběd, ostatním není vstup povolen.

Ukončení stravování

Rodiče strávníků jsou povinni v případě ukončení stravování  toto oznámit neprodleně v kanceláři ŠJ Dukelská.
Toto oznámení se nevztahuje na žáky 9. tříd, studenty Gymnázia 4 ročníků a Oktavy, kteří jsou po ukončení  studia automaticky vyřazeni ze stravování v měsíci červenci.

Provozní řád nabývá účinnosti  1.9. 2019

ředitel ŠJ       Jiří Kára