Přihláška ke stravování

Každý nový strávník v naší ŠJ musí být registrován /vyplnit přihlášku/. V případě , že strávník mění školu nebo končí se stravováním je nutno tuto změnu nahlásit v kanceláři ŠJ.

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout:

Objednávání a odhlašování obědů
Přes internet a přihl. heslo, nebo telefonicky: 317 723 354
Přesné podmínky odhlašování obědů najdete v provozním řádu ŠJ.

Seznam alergenů ve formátu PDF