Přihláška ke stravování

Každý nový strávník v naší ŠJ musí být registrován /vyplnit přihlášku/. V případě , že strávník mění školu nebo končí se stravováním je nutno tuto změnu nahlásit v kanceláři ŠJ.

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout:

Objednávání a odhlašování obědů
Odhlašování  v ten den ráno do 8.00 hod. Přes internet a přihl. heslo, nebo telefonicky: 317 723 354

Seznam alergenů ve formátu PDF