Ceny a úhrada stravného

Způsob platby stravného
Bezhotovostně – INKASEM z jiných účtů na náš účet č.              320372399/0800
V hotovosti – složením peněz v pokladně  v ČS  na účet         320372399/0800

Každý nový strávník si zakoupí elektronický čip v ceně 100,- Kč.
Tento čip mu platí po celou dobu docházky do Školní jídelny. Čip slouží k odebírání, objednávání a odhlašování obědů.
Ztrátu  čipu třeba ihned nahlásit v kanceláři ŠJ

Cena stravného (platné od 1.9.2022)

Věková skupina cena
7- 10 let 33,- Kč dotovaná cena
11-14 let 35,- Kč dotovaná cena
15 a více 39,- Kč dotovaná cena
cizí strávníci 85,- Kč

Cena stravného (platné od 1.1.2021)

Věková skupina cena
3-6 let 30,- Kč dotovaná cena
7- 10 let 30,- Kč dotovaná cena
11-14 let 32,- Kč dotovaná cena
15 a více 36,- Kč dotovaná cena
cizí strávníci 80,-Kč plná cena

Z důvodu změny cen žádáme všechny strávníky o navýšení limitu pro inkaso na 1.000,- Kč na jednoho strávníka a to nejpozději do 20.prosince 2020.

Cena stravného (platné od 1.9.2019)

Věková skupina cena
7- 10 let 26,-Kč
11-14 let 28,- Kč
15 a více 32,- Kč
cizí strávníci 70,-Kč

Platby stravného se provádí dopředu vždy kolem 20. v měsíci na měsíc následující jak ze sporožirových účtů tak z účtů ostatních bank. Vzhledem k tomu, že se jedná o kreditní systém, je nutné udržovat potřebný zůstatek na účtě.
V případě nedostačujího kreditu NELZE na terminálu oběd objednat.
Přeplatky stravného se automaticky převádí na další měsíc a strávník platí částku sníženou o odhlášené obědy z minulého měsíce.
Přeplatky, které zůstanou /  např. 9. třídy/  se vrací v měsíci červenci strávníkovi na účet.