Otevíráme !!!

Od 18.11.2020 se ve školní jídelně mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce (prvních, druhých tříd a přípravné třídy) a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. A to od 11:15 – 13:00 hod.
Ostatní žáci ZŠ Dukelská, zaměstnanci ZŠ Dukelská, studenti Gymnázia Benešov a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů. Výdej je v čase 13:00 – 14:00.
Pro upřesnění: žáci prvních, druhých tříd a přípravná třída mají stravu přihlášenou automaticky.
Žáci třetích až devátých tříd a zaměstnanci školy mají stravu odhlášenou a v případě zájmu
si musí ve školní jídelně objednat stravu e-mailem nebo telefonicky. Lze použít i standardní web formulář.
Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky, s výjimkou doby konzumace.

Děkujeme za pochopení

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevíráme !!!

Ukončení stravování

Rodiče strávníků jsou povinni v případě ukončení stravování toto oznámit neprodleně v kanceláři ŠJ Dukelská.
Toto oznámení se nevztahuje na žáky 9. tříd, studenty Gymnázia 4. ročníků a Oktavy, kteří jsou po ukončení studia automaticky vyřazeni ze stravování v měsíci červenci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukončení stravování

Informace pro prvňáčky a jejich rodiče

Žáci 1. tříd mají obědy v ŠJ Dukelská až od 2.9.2020
Rodiče prvňáčků si mohou osobně doručit přihlášku na stravování a zakoupit čip v hodnotě 100,00 Kč od 17.8.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro prvňáčky a jejich rodiče

Odhlášky obědů

Vážení strávníci, od 9.3.2020 (schváleno radou města Benešov) není možné  upravovat ani výběr obědů a ani odhlášení obědů přes internet následující dva dny předem, to znamená, že stravu nelze přihlásit, odhlásit nebo měnit.
Toto je možné pouze v kanceláři školní jídelny telefonicky(záznamník) nebo emailem : sjdukelska@seznam.cz Této možnosti využívejte pouze v případě náhlého onemocnění!!!

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odhlášky obědů

Změna ceny obědů

Vzhledem k nárůstu cen potravin dojde od 1.9. 2019 k navýšení ceny obědů

  • Žáci 7-10 let – dotovaný oběd 26,- Kč
  • Žáci 11-14 let -dotovaný oběd 28,- Kč
  • Žáci 15 let a více -dotovaný oběd 32,- Kč
  • Cizí strávníci – plná cena 70,- Kč

Žádáme všechny strávníky o navýšení limitu na svých účtech, aby bylo možno obědy inkasovat. Prosím, proveďte změnu již v srpnu 2019.
Děkujeme Školní jídelna

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna ceny obědů

Přihlášky budoucích prvňáčků

Žádáme rodiče prvňáčků, aby do konce června doručili do kanceláře ŠJ Dukelská vyplněnou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ

Přihlášku vložte do poštovní schránky nebo zašlete na e-mail adresu: sjdukelska@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ :
Prosím, nezapomeňte vyplnit číslo bankovního účtu strávníka a zřídit si souhlas s inkasem do 1.8.2020
Měsíční limit na obědy 800,00Kč

Děkujeme
kolektiv ŠJ Dukelská

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlášky budoucích prvňáčků