Odhlašování obědů od 15. listopadu 2021

Jednotlivci:
On-line nejpozději 2 pracovní dny předem do 8.00 (v pondělí do 8.00 je možno odhlásit oběd na středu, v úterý do 8.00 na čtvrtek, ve středu do 8.00 na pátek, ve čtvrtek do 8.00 na pondělí, v pátek do 8.00 na úterý, v neúplných týdnech obdobně)
V případě neočekávaného zdravotního důvodu je možno odhlásit oběd tentýž den do 8.00 ráno, pouze telefonicky nebo mailem. Školní jídelna bude pravidelně ověřovat u vedení školy důvod takového odhlášení a v případě zjištění jiného než neočekávaného zdravotního důvodu oběd neodhlásí.


Karantény celých tříd nebo částí tříd:
První den karantény zůstávají obědy přihlášeny, nelze je odhlásit a je třeba si je vyzvednout nebo propadají. Obědy si nemohou osobně vyzvedávat ti, kteří mají nařízenou karanténu.
Druhý a třetí den jsou obědy všech žáků v karanténě odhlášeny (na základě předložených seznamů od školy) je však možné si je individuálně telefonicky nebo mailem opět přihlásit. Od čtvrtého dne zůstávají obědy přihlášené (pokud jsou přihlášené). Odhlášení je možno provést telefonicky nebo on-line 2 pracovní dny předem.

Vzhledem ke složité situaci v souvislosti s vyhlašováním karanténních opatření pro kolektivy žáků je důležité, aby rodiče pozorně sledovali informace ke školnímu stravování na webových stránkách školní jídelny a v informačním systému Bakaláři.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odhlašování obědů od 15. listopadu 2021

INSTAGRAM

Jídelna na instagramuVážení strávníci,
hotová jídla, která pro vás v naší jídelně připravujeme si můžete prohlédnout na tomto odkazu.
Váš kolektiv ŠJ Dukelská.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INSTAGRAM

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Vážení strávníci,
Je nám velice líto, že došlo k politováníhodné události související s výskytem norovirů .
Všichni zaměstnanci školní jídelny jsou proškoleni v zásadách správné výrobní a hygienické praxe a plní principy prevence vzniku a šíření infekčních nemocí ve školní jídelně. Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými se ŠJ řídí, Vás žádáme o následující:
– do jídelny je zákaz vstupu infekčně nemocným osobám
– do školní jídelny je možný vstup pouze pro strávníky s ochranou dýchacích cest
– řiďte se výdejní dobou pro jednotlivé skupiny strávníků
– před vstupem do jídelny si umyjte a vydezinfikujte ruce
– dodržujte rozestupy
– oběd konzumujte u stolu svých spolužáků (homogenita tříd)
– strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
– strávníci své připomínky sdělují hlavnímu kuchaři nebo pracovníku dohledu jídelny
– úraz ve školní jídelně hlásí strávníci neprodleně, tentýž den zaměstnanci vykonávajícímu v jídelně dohled nebo řediteli školní jídelny
– strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel, které si mohou na našich internetových stránkách, přeobjednat či odhlásit dva dny předem
– pouze z důvodu nemoci je možné odhlásit oběd emailem či telefonem den dopředu, a to do 13:30 hod. V den nemoci je možnost vyzvednutí oběda za dotovanou cenu, další dny je cena 80,- Kč

Kolektiv ŠJ Dukelská
V Benešově dne: 30.8.2021

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Začátek školního roku

  • Žáci 1. tříd mají obědy v ŠJ Dukelská až od 2.9.2021
  • Strávníci z Gymnázia (studenti) mají obědy ve ŠJ Dukelská až od 2.9.2021.
  • Rodiče prvňáčků a noví studenti z Gymnázia musí osobně doručit přihlášku na stravování a zakoupit čip v hodnotě 100,00 Kč do 31.8.2021 v termínu
    od 8 do 12,00hod.

S pozdravem
Kolektiv ŠJ Dukelská

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začátek školního roku

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Žádáme rodiče prvňáčků, aby do konce června doručili do kanceláře ŠJ Dukelská
vyplněnou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ
Přihlášku vložte do poštovní schránky nebo zašlete na e-mail adresu: sjdukelska@seznam.cz
Kancelář hospodářky naší školní jídelny je otevřena v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod., kde zakoupíte čip v hodnotě 100,00Kč.
UPOZORNĚNÍ :
Prosím, nezapomeňte vyplnit číslo bankovního účtu strávníka a zřídit si souhlas s inkasem do 1.8.2021
Měsíční limit na obědy 1.000 Kč

Děkujeme
kolektiv ŠJ Dukelská

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Změna cen obědů

S platností od 1.1.2021 dochází ke změnám ceny obědů ve školní jídelně Dukelská (schváleno zřizovatelem).

Cena stravného (platné od 1.1.2021)

Věková skupina cena
3-6 let 30,- Kč dotovaná cena
7- 10 let 30,- Kč dotovaná cena
11-14 let 32,- Kč dotovaná cena
15 a více 36,- Kč dotovaná cena
cizí strávníci 80,-Kč plná cena

Z důvodu změny cen žádáme všechny strávníky o navýšení limitu pro inkaso na 1.000,- Kč na jednoho strávníka a to nejpozději do 20.prosince 2020.

                                                                               Vedení ŠJ Dukelská, Benešov

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změna cen obědů

Ukončení stravování

Rodiče strávníků jsou povinni v případě ukončení stravování toto oznámit neprodleně v kanceláři ŠJ Dukelská.
Toto oznámení se nevztahuje na žáky 9. tříd, studenty Gymnázia 4. ročníků a Oktavy, kteří jsou po ukončení studia automaticky vyřazeni ze stravování v měsíci červenci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukončení stravování

Odhlášky obědů

Vážení strávníci, od 9.3.2020 (schváleno radou města Benešov) není možné  upravovat ani výběr obědů a ani odhlášení obědů přes internet následující dva dny předem, to znamená, že stravu nelze přihlásit, odhlásit nebo měnit.
Toto je možné pouze v kanceláři školní jídelny telefonicky(záznamník) nebo emailem : sjdukelska@seznam.cz Této možnosti využívejte pouze v případě náhlého onemocnění!!!

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odhlášky obědů